Weinig hoop voor Het Veense Hout

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem heeft besloten dat de voorgestelde locatie van Het Veense Hout niet past binnen het duurzame (glas)tuinbouwgebied. Daardoor moeten de initiatiefnemers op zoek naar een alternatieve locatie.

De gemeente hoopt wel dat er een succesvolle uitvoering van het project komt maar beperkt zich tot een regisserende rol, een beperkt budget voor investeringen en geen budget voor structureel beheer. De meerderheid in de raad is het met het college van burgemeester en wethouders eens dat het huidige plan van stichting Het Veense Hout om diverse redenen niet haalbaar is. Daarom moet er een beter uitgewerkt plan komen.

Alle fracties hadden een positieve grondhouding voor het initiatief van de stichting. Alleen SvKB stemde niet in met het voorstel van het college. Zij willen de stichting meer toekomstperspectief geven maar kwamen niet met een amendement op het raadsbesluit.

‘Een gelopen race’

Het is nog maar de vraag of Stichting Het Veense Hout wil doorzetten. ‘Wij willen graag de gemeente ondersteunen in het opzetten, organiseren, beheren en onderhouden van een dorpspark. Maar zonder uw volledige steun richting de provincie en zonder adequate financiën en een bruikbare locatie, is het voor onze stichting een gelopen race en is het in het voorstel genoemde risico dat de stichting zal stoppen, ten zeerste aanwezig’, laat de stichting in een reactie weten.

De verwachting is dat voor het eind van dit jaar een definitief besluit genomen wordt over het wel of niet doorgaan van de stichting.