Voorlopige gunning veerdienst Kaag-Buitenkaag

KAAG – De voorlopige gunning van de veerdienst Kaag-Buitenkaag is gegaan naar ODV Maritiem. De gemeente is van mening zo voor een betrouwbare veerverbinding tussen Kaag en Buitenkaag te zorgen. ODV Maritiem neemt de veerdienst over per 1 januari 2019.

Het contract met de huidige aanbieder loopt op die datum af. Dit contract loopt al twintig jaar. De voorwaarden die hierin staan, zijn volgens de gemeente niet meer van deze tijd als het gaat om transparantie en andere voorwaarden. Om een nieuw en herzien contact op de markt te zetten, moest de gemeente een nationale openbare aanbesteding doen.

De enige aanbieder krijgt de voorlopige gunning. Gemeente Kaag en Braassem en ODV Maritiem praten nu over de precieze invulling van het contract. De gunning wordt definitief als er overeenstemming is bereikt over het contract. 

Continuïteit geborgd

Voor de gebruikers van de veerdienst is de continuïteit geborgd in de prestatieafspraken en het programma van eisen. Samen met een commissie, bestaande uit leden van de dorpsraad en zaakdeskundige inwoners van Kaag, is dat programma van eisen opgesteld.

Deze commissie, waarin zowel financiële, juridische als technische expertise aanwezig was, heeft ook het plan van aanpak beoordeeld. Tijdens het zogenoemde verificatiegesprek is dieper op het plan van aanpak ingegaan en een toelichting gegeven op de haalbaarheid en de procedures die ODV wil gaan hanteren. 

ODV Maritiem gaat de komende periode met de huidige exploitant in overleg over het overnemen van personeelsleden, overdracht van kennis, documenten en eventueel bestaande contracten  en inwerken van de nieuwe medewerkers. Ook gaat ODV Maritiem kennis maken met het eiland. Zo zijn zij van plan om een informatieavond op Kaag te organiseren  en daarvoor ook belangenorganisaties zoals de dorpsraad en Stichting Promotie Kaag uit te nodigen.