Politiek

Overzicht politiek

 • Veenderveld II blijft groen

  10-10
  Kaag en Braassem – In de besluitvormende raad van maandag 9 oktober heeft de meerderheid van de raad besloten dat het beoogde bedrijventerrein Veenderveld II groen blijft. De fracties van SvKB, CDA en D66 stemden voor ...
 • Vergadering Oordeelsvorming politieke avond

  24-09
  Kaag en Braassem – Maandagavond 25 september is de vergadering Oordeelsvormende politieke avond vanaf 20:00 uur in het gemeentehuis. U wordt van harte uitgenodigd de beraadslagingen bij te wonen. AGENDAPUNTEN: 1 Opening 2 Vaststelling van de agenda 3 Mededelingen 4 Vijf bespreekpunten update MRSV 5 Sluiting Alle ...
 • Vergadering Beeldvorming politieke avond

  24-09
  Kaag en Braassem – Maandagavond 25 september is de vergadering Beeldvorming politieke avond van 19:30 tot 20:00 uur in het gemeentehuis. U wordt van harte uitgenodigd de beraadslagingen bij te wonen. AGENDAPUNTEN: 1 Opening 2 Vaststelling van de agenda 3 Mededelingen 4 Bestemmingsplan Bilderdam,  Leimuiden 5 ...
 • Werkbezoek CDA Zuid-Holland aan Groene Hart

  14-09
  Regio – Vrijdagmiddag 15 september gaat het CDA Zuid-Holland op werkbezoek in het Groene Hart. Er zullen tijdens dit werkbezoek meerdere lokale thema’s aan de orde komen, waaronder verkeersveiligheid, de energietransitie en het Perspectief Groene Hart. Verschillende lokale en regionale ...
 • Nieuwe burgerleden voor D66 en SvKB

  13-09
  Kaag en Braassem – Maandagavond hebben de heren Sam Vijlbrief en Roland van Beurden namens de fracties van D66 en SvKB de eed afgelegd. Op die manier kunnen zij namens hun partij deelnemen aan de politieke avonden en aan de overige ...
 • Bewoners woonboten Spijkereiland stappen naar Hoge Raad

  13-09
  Kaag en Braassem – In de oordeelsvormende raad van maandag 11 september stond opnieuw het bestemmingsplan Spijkereiland op de agenda. het plan heeft tot nu toe heel wat voeten in de aarde gehad omdat het heel lang onvoldoende aandacht heeft ...
 • Gemeente koopt terrein afvalwaterzuivering

  13-09
  Woubrugge – Alle raadsfracties zijn maandagavond in de oordeelsvormende raad akkoord gegaan met het voorstel van B&W om het terrein van de voormalige afvalwaterzuivering te kopen. De afvalwaterzuivering is in 2016 uit bedrijf genomen door het hoogheemraadschap van Rijnland. Omdat ...
 • Nog geen rode fietssuggestiestroken op Noordeinde

  13-09
  Hoogmade – Bij groot onderhoud van het Noordeinde komen voorlopig nog geen rode fietsstroken. Dat is de uitkomst van de motie in de raad nadat het CDA en SvKB een voorstel hiervoor hadden gedaan.  De meerderheid van de raad vond ...
 • Burgerparticipatie bij dorpsperspectieven werkt

  07-09
  Kaag en Braassem – Op de politieke agenda staat al enige tijd de actualisatie van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuur Visie (MRSV).  Een visie over de toekomstige invulling hoe de gemeente zich de komende jaren wil ontwikkelen.  Een belangrijk onderdeel daarvan ...
 • Politiek verdeeld over invulling MRSV

  06-09
  Kaag en Braassem – De algemene richtinggevende discussie over de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie (MRSV) heeft gisteravond 5 september in de raadzaal van de gemeente heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat de politieke fracties nog lang niet op één ...
 • Vergadering Inwoners informatiebijeenkomst

  05-09
  Kaag en Braassem – Vanavond vanaf 18.30 uur kunnen de inwoners van alle dorpen in de gemeente zich in het gemeentehuis in Roelofarendsveen zich op de hoogte stellen de toekomstvisie van hun dorp. Vanaf 19.30 uur discussiëren de politieke partijen ...
 • Marktanalyse bedrijventerrein A4

  24-06
  Kaag en Braassem  – Het college van b&w heeft een markt- en effectanalyse laten uitvoeren met betrekking tot de perifere en volumineuze detailhandel op bedrijventerrein A4. Het gaat om bedrijven met goederen die niet in een buurt- of wijkwinkel thuishoren ...
 • Raad kiest voor instellen Rekenkamer

  20-06
  Kaag en Braassem – In de oordeelsvormende politieke avond op maandag 19 juni hebben de politieke partijen unaniem aangegeven te kiezen voor het opnieuw in het leven roepen van de rekenkamer. Zij willen niet wachten op een uitspraak van de ...
 • Raad stemt tegen onderzoek Drechtdoorsteek

  20-06
  Kaag en Braassem – Er was gisteravond 19 juni geen meerderheid die het onderzoek steunde voor de Drechtdoorsteek. Met zes stemmen voor (VVD en het grootste deel van PRO Kaag en Braassem) en 13 stemmen tegen (CDA, SvKB, LKB en ...
 • Vergadering Oordeelsvorming politieke avond

  19-06
  Kaag en Braassem – De vergadering van de Oordeelsvorming politieke avond begint vanavond naar verwachting om 20.15 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. U wordt van van harte uitgenodigd de beraadslagingen bij te wonen. De te ...
 • De raad vergadert

  19-06
  Kaag en Braassem – De raadsvergadering begint vanavond om 19.30 uur in het gemeentehuis aan het Westeinde 1 in Roelofarendsveen. U wordt van harte uitgenodigd de besluiten van de politieke fracties bij te wonen. De te bespreken agendapunten zijn: 1 Opening en ...
 • Manifestatie over cultuur en sport

  14-06
  Kaag en Braassem – Samen voor Kaag & Braassem organiseert op vrijdagavond 30 juni, aanvang 20.00 uur, in de Alkeburcht een manifestatie met als doel het veranderende beleid inzake cultuur en sport bespreekbaar te maken. Door het recente besluit om de  ...
 • Pionieren in participatieland op 21 juni

  14-06
  Kaag en Braassem – De gemeenteraad van Kaag en Braassem nodigt iedereen uit voor de bijeenkomsten ‘Pionieren in Participatieland’. Citaten uit ‘pionieren in participatieland’ Dalfsen/Synhaeve/Hoet 2017: “Participatie gaat over samen denken, samen besluiten, samen doen en samen leren” “Participatie is geen vrijblijvend thema, een ...
 • SvKB teleurgesteld, verdrietig en boos

  31-05
  Kaag en Braassem -In een ingezonden brief van SvKB geeft fractieleider Petra van der Wereld haar visie op het besluit van de raad om deze zomer De Alkeburcht te sluiten. de volledige tekst: Teleurgesteld, verdrietig en boos Wij zijn nu ruim 3 ...
 • Deuren De Alkeburcht gaan dicht deze zomer

  30-05
  Kaag en Braassem – De gemeenteraad heeft maandagavond 29 mei met een krappe meerderheid besloten dat het dorpshuis De Alkeburcht deze zomer dicht gaat. Dit tot grote teleurstelling van het actiecomité Houd De Alkeburcht open. Alle protesten en inspraak, het ...