‘Maak een einde aan de gedoogsituatie van Schiphol’

Verkeerstoren op luchthaven Schiphol (foto: John van der Tol)

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Kaag en Braassem roept minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat op om snel een einde te maken aan de gedoogsituatie van luchthaven Schiphol. Dat doet Kaag en Braassem samen met andere gemeenten in het zogeheten Cluster Zuid-West.

Volgens deze gemeenten kan de minister al bijna tien jaar overtredingen van de milieuregels door Schiphol niet handhaven omdat deze regels niet zijn vastgelegd in wetgeving. Ze zijn van mening dat de onlangs gepubliceerde milieueffectrapportage (MER) van Schiphol voldoende informatie biedt om de huidige situatie – met jaarlijks 500.000 vliegbewegingen – vast te leggen, maar dat over de toekomst nog niets met zekerheid kan worden gezegd.

‘Omdat de MER ook al 2 jaar is vertraagd, is nu een patstelling ontstaan met als resultaat dat Schiphol regels kan overschrijden zonder dat de minister kan handhaven. De gemeenten willen dat die situatie nu snel wordt beëindigd’, schrijft de gemeente Kaag en Braassem in een persbericht.

Toekomst

Tot 2020 is Schiphol gebonden aan het maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar. Die grens is al bereikt, dus verdere groei is op dit moment niet mogelijk. Voor de periode na 2020 moeten nieuwe afspraken gemaakt worden. De MER is daarbij het uitgangspunt. Daarin wordt het aantal van 540.000 vliegbewegingen genoemd.

Er vindt al geruime tijd een heftige discussie plaats over de toekomst van Schiphol. De discussie over de MER gaat met name over de toekomst, maar dat is volgens de gemeente Kaag en Braassem onterecht. ‘De discussie in de media gaat nu vooral over de mogelijke groei. Er is echter helemaal geen haast bij het besluiten over verdere groei, omdat het plafond van 500.000 vluchten geldt tot en met 2020.’

‘Het is niet opportuun om over de toekomst te praten als het voor vandaag nog niet eens goed geregeld is. De discussie over eventuele groei moet nog helemaal gevoerd worden en zal gezien de uiteenlopende standpunten nog lang gaan duren.’

Overlast

De gemeente Kaag en Braassem erkent dat er in de regio veel overlast wordt ervaren van het lawaai dat vliegtuigen naar en vanaf Schiphol met zich meebrengen. ‘Dat geldt met name in de nacht, omdat de nachtvluchten van en naar Schiphol voor een groot deel worden afgehandeld op de Kaagbaan’, aldus de gemeente.

‘De geluidshinder in de nacht leidt tot slaapverstoring, gezondheidsklachten en ernstige overlast voor de inwoners van deze regio.’ De gemeente Kaag en Braassem zegt daarnaast dat Schiphol in de afgelopen jaren het afgesproken maximale aantal vliegbewegingen in de nacht heeft overschreden.