Alle ruimte voor IKC Leimuiden

LEIMUIDEN – De gemeenteraad heeft maandag 24 september unaniem ingestemd met een aanvullend krediet van bijna 2,5 miljoen euro voor het realiseren van het nieuwe Integraal Kindcentrum Leimuiden (IKC Leimuiden).

Daarmee kan de bouw van het IKC op de locatie van De Kleine Wereld begin 2019 starten. Het gebouw wordt duurzaam op het niveau volgens BENG, daarmee is het nagenoeg energieneutraal. De infrastructuur rondom het gebouw wordt ingericht volgens de huidige normen en wordt gelijktijdig met het IKC wordt opgeleverd.

De afgelopen weken is er op verschillende niveaus nog intensief overleg gevoerd over de veiligheid en groen rondom de school. Dat heeft ertoe geleid dat de fracties hierover geen vragen of opmerkingen meer maakten tijdens de gemeenteraadsvergadering.