Nog geen besluit over Solarpath versus warmte Braassemermeer

Kaag en Braassem – Maandagavond 11 juni werd in de beeldvormende het voorstel van B&W besproken over de besteding van 40.000 euro waarbij de raad de keuze wordt gegeven die te besteden aan de aanleg van 30 m2 solarfietspad of investering in het onderzoek naar het toepassen van warmte uit de Braassemermeer. Voor de aanwezige burger- en raadsleden aanleiding voor veel vragen.

De aanleiding van het voorstel was het gegeven dat het voorstel van het solarfietspad geen genade kon vinden in de meerderheid van het duurzaamheidsplatform. Uit de praktijk blijft dat het op verschillende plaatsen niet het succes heeft geleid als van te voren bedacht. Hierna is er een initiatiefgroep ontstaan in Rijnsaterwoude om warmte te halen uit het water van de Braassemermeer. Daarvoor is er begin dit jaar een bijeenkomst geweest in het Schoolhuis waar enthousiast op is gereageerd. De reden voor de groep om het op de agenda van de gemeente te zetten voor een onderzoek met een financiële bijdrage.

De initiatiefnemers hebben haast omdat zij hun verzoek van financiële ondersteuning voor 1 juli moeten indienen en het nu niet haalbaar is wanneer de raad volgens de  normale besluit procedure, geen helderheid kan geven. Toch gaat de groep het onderzoek indienen omdat het uniek is. Tot nu toe wordt warmtewinning uit oppervlaktewater alleen toegepast bij nieuwbouwprojecten en in Rijnsaterwoude gaat het om bestaande bouw. Het betreft nu alleen onderzoek maar daarna komen de echte investeringen die in de miljoenen lopen waarbij alle belanghebbenden een steentje zullen moeten bijdragen.